Julius Evola – jízda na tygru mezi troskami

Julius Evola – jízda na tygru mezi troskami

Kritické zamyšlení nad dílem Julia Evoly
Ondřej Šlechta

  Nakladatelství Triton vydalo pozoruhodnou a stejně tak nesnadno uchopitelnou knihu neméně problematického autora Julia Evoly s názvem Jezdit na tygru. Studuje chování jedince v současné době, kterou Evola nazval „dobou rozkladu". První verze knihy vznikla na počátku padesátých let a byla postupně rozpracovávána v souladu se společenskými změnami až do podoby, v níž byl celý text v roce 1961 poprvé publikován. Sám Evola si v minulosti vysloužil řadu přízvisek a jeho dílo bylo z mnoha úhlů komentováno a kritizováno. „Duchovní vůdce" pravicových teroristů, nejvíce skutečnosti vzdálená charakteristika, je paradoxně ta nejčastější, která osobu italského barona doprovází. „Intelektuální" nebo „esoterní" fašista, to již o osobnosti Julia Evoly a charakteru jeho práce vypovídá lépe. (…)