„K celosti“ – monografie malíře Ladislava Laštůvky

„K celosti“ – monografie malíře Ladislava Laštůvky

Hana Fadingerová

Kniha s názvem Ladislav Laštůvka je shrnutím bohužel poněkud předčasně uzavřené tvorby tohoto malíře a grafika (1951–2012), který žil v Újezdu u Brna a patřil k brněnské umělecké scéně, i když nebyl přímo nápadným zjevem a šel svou vlastní cestou mimo umělecké skupiny a sdružení. Zásluhu o vydání publikace má hlavně malířova rodina a jeho přítel Zdeněk Volf. Vyšla při příležitosti výstavy v Památníku písemnictví na Moravě v benediktinském opatství v Rajhradě, která se uskutečnila minulého roku. Tvorbu Ladislava Laštůvky v minulosti kritika i teorie umění zaregistrovaly, ale reflektovaly ji prozatím jen příležitostné tisky doprovázející jeho výstavy, několik textů v různých časopisech a stručné slovníkové heslo. Nová publikace je tak první příležitostí poznat jeho práci důkladněji. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.