„K výsledku, který má nějakou cenu, může dojít jenom ten, kdo se věcí zabývá důkladně a dlouho“

„K výsledku, který má nějakou cenu, může dojít jenom ten, kdo se věcí zabývá důkladně a dlouho“

Rozhovor s Bohumilou Grögerovou
Petr Motýl

  Bohumila Grögerová (*1921) je básnířka, autorka próz a rozhlasových her, překladatelka. Zřejmě nejvýznamnější je její tvorba v oblasti experimentální poezie. Spolu s Josefem Hiršalem vytvořila knihu experimentální poezie JOB-BOJ (vyšla v roce 1968), napsala básnické prózy Preludium, MlýnKolotoč, které vyšly společně pod názvem Trojcestí v roce 1991, a rozsáhlý vzpomínkový cyklus Let let (knižně vyšel 1993-1994). Spolu s Josefem Hiršalem uspořádala sborníky experimentální poezie Slovo, písmo, akce, hlas (1967), Experimentální poezie (1967) a Vrh kostek (1993) a dále sborník „parafrází, paběrků, parodií a padělků" Nonsens (1990). Samostatně vytvořila knihu experimentální prózy Meandry (vyšla v roce 1996), prózy Branka z pantů (1998) a Čas mezi tehdy a teď (2004) a básnickou skladbu Rukopis (2008). Psala také rozhlasové hry a spolu s Josefem Hiršalem knížky pro děti. Její překladatelské dílo je obsáhlé, zmínit je třeba alespoň překlady nebo podíl na překladech textů autorů jako Christian Morgenstern, Eugl své překladatelské práce věnovala Bohumila Grögerová experimentální poezii, ať už ve spolupráci s Josefem Hiršalem či sama. Z přeložených autorů tohoto uměleckého směru je nutné zmínit jména Ernst Jandl, Friedericke Mayröckerová, Helmut Heissenbüttel, Max Bense, Hans Magnus Enzensberger a H. C. Artmann. (...)