Katolictví, modernita a druhý vatikánský koncil

Katolictví, modernita a druhý vatikánský koncil

José Oscar Beozzo

Druhý vatikánský koncil patří jistě k nejvýznamnějším událostem 20. století, a to nejen z hlediska církevněhistorického. Tento sněm souvisí s politickým uvolňováním 60. let, se změnami v oblasti náboženské, kulturní i společenské. Týká se Evropy a vlastně celého světa, neboť církev na něm otevřela celosvětová témata a diskutovala o nich - přes hranice konfesí a světonázorů. Koncil též ukázal, jak pluralitní je katolické společenství věřících - článkem José O. Beozza chceme připomenout jednu z významných koncilních interpretací, svázanou s Latinskou Amerikou a její teologií, z níž nejvýznamnější a nejvlivnější byla tzv. teologie osvobození. (...)