Kdo byl Josef Šafařík?

Kdo byl Josef Šafařík?

Pavel Švanda

Od té doby, co Josef Šafařík zemřel - a ostatně i za jeho života - jsem si často kladl otázku, co on vlastně znamenal pro mě a pro okruh našich společných přátel od konce 60. let až do své smrti. Jak se nám jevil? A kým on doopravdy byl? Což nemuselo být nutně totéž.
Šafaříkovo literární dílo si získalo zájem hlavně v 90. letech. Dnešek pohlíží na jeho nietzschovskou polemiku s přírodovědou v Sedmi listech Melinovi dost skepticky. Elektronická revoluce, která od té doby silně ovlivnila naše pohodlí, mu, myslím, zapravdu nedala. Cestou k poslednímu je poněkud nepřehledným, zato vášnivým manifestem individua­listického anarchismu, který možná časem ocení ti mladší lidé, kteří se v budoucnu opět zhlédnou v estetickém buřičství. (...)