Kdo byl Zbigniew Herbert

Kdo byl Zbigniew Herbert

Rozhovor s Katarzynou Herbertovou (úryvky)
Jacek Żakowski

  Čím tedy začneme? 

Sám nevím, nejsem si jistý, že vůbec musíme nějaký rozhovor vést. Trochu se tohoto rozhovoru obávám. 

Proč? 

Protože bych vám nerad způsobil nepříjemnost a nechtěl bych publikovat něco, co by poškodilo vašeho muže, jejž obdivuji. 

Já se toho rozhovoru také bojím. Ale musí se už konečně uskutečnit. Nelze ho déle odkládat. Je třeba vše uvést na pravou míru, vyjasnit a povědět různé věci. Lidé oceňují Herberta za to, co napsal, ale hodnotí i to, co občas říkal, obzvlášť na sklonku života. Je nutné pochopit, kdo Zbigniew Herbert byl. (...)