Kdo se neosvědčil? Demokrati? Demokracie?

Kdo se neosvědčil? Demokrati? Demokracie?

Milan Uhde

Polský novinář Jan Maciejewski uveřejnil letos v únoru v týdeníku Plus Minus polemický článek věnovaný posledním třiceti letům domácí politiky a současnému střetání na tamní politické scéně. Česky vyšel v Kontextech č. 2/2018. Autor podrobil rozboru údajnou mystifikaci, která na české půdě zdomácněla v podobě představy o jednotě a souhře polské protikomunistické opozice: obdivovali jsme a vyznávali Solidaritu jako spojení autentického dělnického odporu a intelektuálů reprezentovaných například jmény Jacka Kuroně a Adama Michnika a chápali nastolení demokracie jako pokračování zmíněného souladu. Maciejewski zasadil této představě tvrdou ránu. Třetí republika – období od roku 1989 do roku 1997, případně 2005 – byla prý příznačná hledáním nepřítele. Nalezla jej v buranovi. Maciejewski jej vykládá jako cháma, venkovského prosťáčka, zpátečníka, který se ovšem sám nemohl takto vymezit, protože se ho na to nikdo neptal. Strach z něj vedl k ustavení politické jednoty ve jménu takzvaného moderního evropského Polska. Jenže buran zvedl hlavu poté, co mu politická strana Právo a spravedlnost slíbila vydatnou sociální podporu, získala jeho zásluhou absolutní parlamentní většinu a umožnila mu „velký návrat do arény dějin“. Současný konflikt buranů a elit překryl podle Maciejewského historické střetání pravice a levice. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.