Keynesovští ekonomové se jen trefují do postojů laiků

Keynesovští ekonomové se jen trefují do postojů laiků

Rozhovor s Israelem Kirznerem, vůdčím představitelem současné rakouské ekonomické školy a žákem Ludwiga von Misese
Lukáš Kovanda

  Israel Kirzner, vůdčí představitel současné rakouské školy ekonomického myšlení, syn významného rabína a talmudisty, se narodil v roce 1930 v Londýně. Po setrvání v Jihoafrické republice, kde v letech 1947 až 1948 i studoval, nakonec zakotvil ve Spojených státech amerických. Roku 1955 získal doktorát na Newyorské univerzitě. Tam studoval pod vedením Ludwiga von Misese a nyní působí jako emeritní profesor. Je znám zejména pro svoji teorii podnikatele, kterého - na rozdíl od Josepha Schumpetera - nenahlíží coby „kreativního ničitele", narušitele momentální rovnováhy, nýbrž jako prvek, jenž objevováním mezer na trhu a nových postupů naopak hospodářský systém k rovnováze přibližuje. (...)