Moderní česká teologie

Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví
Třetí vydání práce předního evangelického teologa, který působí na Evangelické teologické fakultě v Praze a angažuje se v ekumenickém hnutí. Publikace obsahuje přehledné statě o historii, nauce a základních znacích jednotlivých křesťanských církví. Nejedná se o pouhý přehled, ale o důkladný a...více
Život a dílo. Sonda do dějin české a moravské teologie a spirituality
Zatím, kromě útlého soukromého tisku k jeho devadesátinám, scházela Urbanova podrobnější monografie. Nabízíme průhled jeho životem od prostých začátků přes sociální i vzdělávací aktivity františkánského kněze přes originální zrání duchovní zkušenosti v komunistických vězeních po sklízení plodů této...více
Křesťané a Židé
Studie předního českého starozákoníka, žáka profesora Hellera, která se zabývá oddělením církve od synagogy v rané etapě křesťanství a vznikem zvláštního křesťanského společenství, a to na základě znalosti Starého i Nového zákona a dalších textů (Justin Martyr, Melito ze Sard, synagogální liturgie...více
Patří téma „církev“ do teologického muzea? Ztratily církve již zcela svůj kredit ve společnosti? Vystřídají je zcela nové organizace nebo bude následující věk ve znamení naprosté individualizace, opovrhující každou formou náboženských institucí? Ať už odpovídáme na tyto otázky jakkoli, je jisté, že...více
Sborník pro Milana Balabána
Sborník studií k životnímu jubileu profesora Milana Balabána, autora zasvěcených komentářů ke starozákonním textům a pojmům, aktivního účastníka mezináboženského dialogu, zejména židovsko-křesťanského. Do publikace přispěli výrazné osobnosti české teologické ekumeny. Většina příspěvků je na...více
Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici
Jaké je biblické pojetí Ducha svatého? Jaký je rozdíl mezi západní a východní pneumatologií? Co se stalo nového v křesťanské teologii ve 20. století? Na tyto a podobné otázky odpovídají teologové J. Mrázek, J. Roskovec, V. Němec, P. Milko, C. V. Pospíšil, Š. Špinka a M. Slavík.více
Česká katolická teologie po druhé světové válce
Příspěvky z kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií v letech 1995-96. Sborník obsahuje portréty významných osobností, které pracovaly pro církev v obtížných letech komunistické diktatury (Zvěřina, Mandl, Braito, Davídek, Pecka, Máša apod.).více
Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem
Rozhovory se známým českým teologem o jeho zázemí, dosavadních zkušenostech, teologické a učitelské činnosti, o vztahu křesťanství ke starým i moderním náboženským systémům, o církvi... Čtenář může nahlédnout nejen do dílny významného teologa a religionisty, ale poznat i některé z jeho motivů k...více
Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu
Sborník přednášek z teologického setkání, pořádaného CDK v dubnu 1996 v Brně. Příspěvky O.I. Štampacha, F.J. Holečka, M. Ryškové, J. Spousty, P. Filipiho, J. Smolíka, P. Fialy, V. Ventury, F. Kunetky.více
Co to vlastně znamená (a v důsledcích obnáší), když se křesťané odvolávají na své židovské kořeny? Co tyto kořeny tvoří? Proč patří k našemu „znamení doby“ stále ještě antijudaismus? Existuje vůbec rozhovor dnešní synagogy s církví, nebo opravdový dialog nahrazuje vybírání rozinek ze židovské...více

Stránky