Cogitatio religionis

a o jednom nebo dvou dalších
V předmluvě ke své knize O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších Rémi Brague říká, že nepojednává „o křesťanském Bohu", protože vychází z předpokladu, že Bůh je předmětem náboženství, ne jedním z jeho vyznavačů. Bůh sám o sobě je jeden a stejný. Různá náboženství si však o něm dělají různé...více
Hovory s Pierpaolem Antonellem a Joãem Cezarem de Castro Rocha
Kniha O původu kultury seznamuje velice čtivým způsobem se současnými názory Reného Girarda. V rozhovorech s Pierpaolem Antonellem (profesorem románské literatury na univerzitě Cambridži) a Joãem Cezarem de Castro Rocha (profesorem komparatistiky a kulturní antropologie na univerzitě v Riu de...více
Edward Schillebeeckx , narozen roku 1914 v belgických Antverpách, patří bezesporu k velkým postavám katolické teologie 20. století. Vstoupil do dominikánského řádu a v roce 1941 byl vysvěcen na kněze. Studoval v Gentu, Lovani a po druhé světové válce také v Paříži, kde jej ovlivnili představitelé...více
90 %
Uvedení do díla
Michael Kirwan se narodil roku 1959 irským rodičům v severoanglickém Leedsu. Nejprve vystudoval anglickou literaturu v Oxfordu, v roce 1980 vstoupil do jezuitského noviciátu a po následných studiích filosofie a teologie na londýnské Heythrop College byl v roce 1990 ordinován. O osm let později na...více
Metody analytické filosofie v teologii
Josef Petr Ondok (1926–2003) se narodil v jihočeských Mydlovarech. Maturoval na Jirsíkově klasickém gymnáziu v Českých Budějovicích (1946) a poté studoval teologii v brněnském semináři a filosofii na Masarykově univerzitě. Po zrušení seminářů v roce 1950 dokončil teologii soukromě a v červnu 1951...více
Filosof a teolog Paul Tillich (1886–1965) se narodil v Německu, kde také vystudoval, byl ordinován luterským kazatelem a vyučoval na několika univerzitách. V roce 1933 jej nacisté jako prvního nežidovského profesora suspendovali a jeho sociálně filosofické dílo se dostalo na index. V této situaci...více
31 %
Edward Schillebeeckx , narozen roku 1914 v belgických Antverpách, patří bezesporu k velkým postavám katolické teologie 20. století. Vstoupil do dominikánského řádu a v roce 1941 byl vysvěcen na kněze. Studoval v Gentu, Lovani a po druhé světové válce také v Paříži, kde jej ovlivnili představitelé...více
39 %
Metody analytické filosofie v teologii
Josef Petr Ondok (1926–2003) se narodil v jihočeských Mydlovarech. Maturoval na Jirsíkově klasickém gymnáziu v Českých Budějovicích (1946) a poté studoval teologii v brněnském semináři a filosofii na Masarykově univerzitě. Po zrušení seminářů v roce 1950 dokončil teologii soukromě a v červnu 1951...více