Kołakowski neboli návrat náboženství

Kołakowski neboli návrat náboženství

Bronisław Wildstein

  Myšlení Leszka Kołakowského, autora díla Chvála nedůslednosti, je mimořádně důsledné. To neznamená, že se nerozvíjí a že by se měnilo, obohacovalo a vyvíjelo tak, že by odbíhalo od jedné problematiky a jejího řešení k problematice jiné. Kołakowského myšlení se obvykle drží jedné a téže tématiky a snaží se odpovědět na dva základní okruhy otázek. Tyto otázky se týkají náboženství a metafyziky, a jsou vzájemně propojeny tak, jak se propojovaly v naší tradici, v níž se nedalo pomyslet na náboženství bez metafyziky a naopak. Kołakowski velice přesvědčivým způsobem dokazuje, že je velice obtížné si představit, že by jejich jednota mohla být přerušena a roztržena. (...)