Kolonie světlušek

Kolonie světlušek

K prvnímu českému výboru z básní Andrého Bretona
Jakub Řehák

  Na podzim má vyjít pod názvem Otevřte, to jsem já vůbec první český výbor1 z poezie Andrého Bretona v překladu básníka a esejisty Petra Krále. Je to ojedinělý ediční počin hned z několika důvodů, které se pokusím v tomto textu nastínit, a v případě překladové poezie se bezpochyby jedná o jeden z nejvýznamnějších titulů v posledních deseti letech. Zatímco na Slovensku už v roce 1967 vyšel výbor Muž a žena čisto bieli v překladu Vladimíra Reisela, v Čechách jsme takové štěstí s Bretonovými básněmi neměli. Jediná přeložená sbírka či spíše delší báseň Vzduch vody vyšla v překladu Dušana Šuberta a Václava Zykmunda sice již v roce 1937, ale tato publikace se řadila spíše do kategorie vzácných tisků a pro současného čtenáře byla prakticky nedostupná. Jedinou útěchou tak po dlouhá léta byly tři ukázky z téže knihy, které bylo možno číst v Nezvalových Moderních básnických směrech.  (...)