Konec univerzity

Konec univerzity

Roger Scruton

Univerzity existují proto, aby studentům poskytovaly poznání a dovednosti a předávaly jim kulturu, a tak je připravily pro život. Zároveň ale navyšují intelektuální kapitál, na němž jsme závislí všichni. Tyto dva účely jsou evidentně odlišné. Jeden se týká růstu jednotlivců, druhý naší sdílené potřeby poznání. Jsou ovšem také vzájemně provázané, neboť poškození jednoho účelu je i poškozením druhého. Právě k tomu nyní dochází, protože naše univerzity se stále více obracejí proti kultuře, která je vytvořila, a odcizují ji mladým. (…)

Z angličtiny přeložil Jiří Ogrocký.