Konzervatismus dnes: návrat k člověku a jeho místu ve světě

Konzervatismus dnes: návrat k člověku a jeho místu ve světě

Petr Fiala
František Mikš

Následující text je ukázkou páté kapitoly z připravované knihy Konzervatismus dnes: politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu. Kniha do velké míry vychází z obsáhlé studie, napsané v loňském roce v rámci projektu „The Future of Conservativism in Europe“ pro New Direction, nadaci pro evropskou reformu, založenou pod patronací baronky Margaret Thatcherové.1 Autoři v ní shrnují své politicko­‑filosofické úvahy, jež již delší čas publikují v revui Kontexty a v dalších časopisech a publikacích. Zamýšlejí se nad tím, jak v dnešním světě uchopit konzervativní myšlenkovou tradici, zejména tu anglosaskou, a jak ji lze využít v současné pravicové politice. Na knihkupeckých pultech by se kniha měla objevit počátkem května letošního roku.

 Britský žurnalista a spisovatel David Goodhart ve své poslední knize The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics2 píše o tom, že občany západních demokracií můžeme (s jistou mírou zjednodušení) rozdělit do dvou skupin: na ty, jejichž životy jsou mobilní, tedy globální občany, kteří jsou doma všude, a vlastně nikde (tzv. anywheres), a na ty, kteří jsou zakořeněni v konkrétním národě, společenství, kultuře, místě a rodině (tzv. somewheres). Následně ukazuje, jak západní politici už po několik desetiletí upřednostňují první skupinu na úkor té druhé, jak zanedbávají ty, kteří někam patří, ačkoli tvoří drtivou většinu. Jejich vztah k vlastnímu společenství je mělký, nesnaží se hájit jeho hodnoty a specifika, zachovávat je a předávat dál. Nezáleží jim nijak zvlášť na vlastních lidech ani zemi. Především proto se dnes somewheres cítí tradiční politikou a politiky zrazeni a opuštěni a podléhají nejrůznějším populistickým hnutím. Ta nejčastěji vedou nekonvenční vůdci, kteří se prezentují jako mluvčí zapomenutých mas a vystupují proti tzv. „elitám“. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.