Krize eurozóny a návrat politického rozhodování

Krize eurozóny a návrat politického rozhodování

Vojtěch Belling

Evropská komise vydala v listopadu 2012 tzv. blueprint, jenž obsahuje řadu závažných podnětů pro další vývoj evropské integrace. Dokument je v řadě ohledů velmi provokativní, nikoliv v negativním smyslu tohoto slova, ale spíše v jeho smyslu původním – provocatio, tedy výzvy nebo odvolání se k názoru veřejnosti. V tomto případě svůj význam jako dokument vyzývající k diskusi a tuto vyvolávající nepochybně úspěšně naplní.

Hovoříme-li o krizi a jejím překonání, je nejprve důležité si uvědomit samotný původ tohoto slova, tkvící v řeckém krino (rozhodnout), případně krisis (rozhodnutí). Pojem se používal především pro rozhodnutí vojevůdce v těžké klíčové situaci bitvy, které mělo naprosto fatální důsledky pro další vývoj situace, pro jeho vojsko a koneckonců i pro jeho stát. Tento původní význam slova bychom neměli zapomínat, protože právě prvek rozhodnutí je v pojmu krize obsažen. Jedná se o rozhodnutí, které překonává nejen samotnou krizi, ale překonává také výchozí stav, na který sama krize reaguje. Nejde tedy o pouhou formálně logickou negatio negationis a návrat k původní rovnováze, ale spíše o cestu k čemusi novému. (…)