Krize liberalismu

Krize liberalismu

Pierre Manent

Letos na jaře publikovala revue Commentaire text přednášky, kterou Pierre Manent přednesl v kroužku Politique autrement (Politika jinak) 8. února 2011, v podobě, v jaké vyšla v sešitech tohoto sdružení v říjnu 2012. Po přednášce následovala diskuse, která autorovi pomohla upřesnit a prohloubit analýzu situace, v níž se nachází Francie a Evropa. Přinášíme mírně krácený text Manentovy přednášky a také několik otázek a odpovědí z následující diskuse.

Liberalismus se prosadil na konci osmnáctého století, protože přinesl nové řešení otázky vládnutí uvnitř evropských politických útvarů a posléze rovněž umožnil vyhnout se dvěma alternativám, charakteristickým pro předcházející staletí evropských dějin – republice oslabované vzájemným soupeřením zájmových skupin na jedné a monarchii utiskované panovníkem nebo jeho aparátem (nebo obojím zároveň) na druhé straně. Teprve poté, co byly objeveny a v praxi ověřeny zastupitelské a liberální procedury, mohla demokracie překonat po staletí trvající nedůvěru vůči ní, vyjádřenou v námitce, že představuje zřízení oslabované vzájemně mezi sebou soupeřícími skupinami, které má být z tohoto důvodu odsouzeno k rychlému rozpadu. (…)