Krkolomná jízda barokního machiavelisty

Krkolomná jízda barokního machiavelisty

Proč Ivan Mazepa pořád rozděluje Rusy a Ukrajince
Josef Mlejnek jr.

V ukrajinštině i ruštině se vžilo rčení „dopadl jak Švédové u Poltavy“, podobné českému „jak sedláci u Chlumce“. Spolu se Švédy však roku 1709 u Poltavy utrpěl fatální porážku svých snah o širší ukrajinskou autonomii, ba samostatnost hetman Ivan Mazepa. Jeho osobnost a život inspirovaly zejména v devatenáctém století řadu umělců, například Georga Gordona Byrona, Victora Huga, Julia Słowackého, Alexandra Puškina, Ference Liszta nebo Petra Iljiče Čajkovského, který složil operu Mazepa, jejíž libreto vychází z Puškinovy poémy Poltava. Z našich tvůrců pak Josefa Václava Friče, jenž této tragické postavě ukrajinských dějin věnoval hru nazvanou lapidárně Ivan Mazepa. (…)