Kulturní elity promarnily svůj vliv

Kulturní elity promarnily svůj vliv

Rozhovor s Bohumilem Nekolným
Josef Mlejnek

S Bohumilem Nekolným (1944) jsem se blíže a poměrně dobře poznal ve druhé polovině devadesátých let, kdy byl vedoucím kulturní rubriky Lidových novin, kde jsem měl necelé dva roky na starosti literaturu. Z jeho životopisu je třeba uvést alespoň to, že v roce 1968 absolvoval Filosofickou fakultu UK Praha (obory české dějiny a divadelní věda a teorie), po studiích působil jako dramaturg v Krajském divadle v Příbrami, v roce 1973 přešel do Divadla Vítězného února Hradec Králové a od roku 1976 pracoval jako dramaturg v Divadle Jiřího Wolkera Praha. V roce 1989 nastoupil do Svazu českých divadelních umělců jako odborný referent, předtím se během celých osmdesátých let věnoval studiovým divadlům. V listopadu 1989 byl členem celostátního stávkového výboru divadel. V polovině osmdesátých let začal přednášet praktickou dramaturgii na DAMU. Na začátku devadesátých let vedl přednášky na Ateliéru divadelního manažerství po reformaci Divadelní fakulty JAMU v Brně. V letech 1993 až 1997 působil jako ředitel odboru umění Ministerstva kultury ČR – většinou za ministra Pavla Tigrida. Autorsky se podílel na tvorbě řady koncepčních dokumentů. V letech 2007 až 2013 působil jako předseda správní rady Klicperova divadla v Hradci Králové… Je autorem odborných publikací – například Divadelní systémy a kulturní politika, Divadlo a krea­tivní sektor a jiné. V rukopise má připravenu knihu Divadlo a společnost kolem roku 1989. Její základní teze a závěry byly také důvodem, proč jsme se sešli k rozhovoru.

Tebe zajímalo divadlo nejen jako výsledný produkt – to, co diváci vidí na scéně –, ale také jeho provoz a postavení v celé síti společenských vztahů, i divadlo jako předmět státní kulturní politiky státu. Co považuješ v životě divadla a pro jeho život za nejdůležitější?

Na to není snadné odpovědět. Mou původní profesí je dramaturgie, a to je pro divadlo podstatné – o čem je, proč vůbec je, odkud všechno v divadle pochází a kam to směřuje. Dramaturgie by měla být „ideologií“ divadla, a já ji vždycky chápal jako myšlení o divadle, nebo jako myšlení divadlem, jak to kdysi vystihl Ivo Osolsobě. Divadlo se přece pohybuje v nějakém kontextu, a tomu kontextu se v civilizovaných zemích říká kulturní politika. Ten pojem byl u nás za komunistů strašně degradovaný a v devadesátých letech jsme od něj ustoupili. Znovu nám ho začal připomínat Pavel Tigrid, ale ve druhé polovině devadesátých let bylo bohužel už pozdě. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.