Kulturní politika a její evropská a česká dilemata

Kulturní politika a její evropská a česká dilemata

Vychází první svazek nové ediční řady Kultura & arts management
František Mikš

O vztahu kultury a politiky jsme na stránkách Kontextů mnohokrát psali, neboť patří mezi klíčová témata našeho časopisu. Upozorňovali jsme, že čtvrt století po listopadu 1989 nedisponuje Česká republika čitelnou a srozumitelnou koncepcí kulturní politiky, o smysluplné strategii kulturního exportu nemluvě. Dokument „Státní kulturní politika České republiky 2009–2014“ je spíše obecným slohovým cvičením než koncepčním dokumentem, který by někdo z politiků a státních úředníků bral vážně. A nová strategie je v nedohlednu. Nevznikají odborné práce na téma kulturní politiky v ČR, neprobíhají diskuse nad filozofickým, estetickým a společenským zdůvodněním potřebnosti kultury a umění. Z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu a ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal proto vznikla nová ediční řada Kultura & arts management, která by měla tuto mezeru zaplnit. Její první svazek právě vychází. (…)