Libor Jan

Libor Jan (ed.)
Sborník příspěvků sekce církevních dějin na 8. sjezdu českých historiků v Hradci Králové 10.-12 září. Autoři rekapitulují vývoj disciplíny v posledních desetiletích, hodnotí dosavadní literaturu a vytyčují badatelské úkoly v nejbližší budoucnosti. Přispěvatelé: Zdeňka Hledíková, Libor Jan,...více