Masaryk, Bělohradský a pokušení nihilismu

Masaryk, Bělohradský a pokušení nihilismu

Jiří Hanuš

V Salonu Práva 27. září 2012 vyšla stať Václava Bělohradského Masarykovo dvacáté století. Je to nový pokus porozumět Masarykovi, tentokrát velmi kritický? Snad je to tak možné chápat. Stále je ještě v oběhu „masarykovská legenda", bez připuštění kritických poznámek, a to i v historickém prostředí, proto má smysl Masaryka znovu číst a promýšlet: co skutečně sledoval, v čem se mýlil, v čem byl nepřekonatelný, nebo v čem spočívá jeho druhý život. Předností článku V. Bělohradského je to, že se jeho autor evidentně oprostil od masarykovských legend, i když současně nové legendy či jejich alternativy uvádí v život. Bělohradský totiž využívá historiografickou metodu jen částečně. Jinými slovy, mluví o Masarykovi jen zčásti, jinak mu povětšinou Masarykovy myšlenky slouží jako odrazový můstek k úvahám o 20. století a povaze současnosti. (...)