Michal Kaplánek

Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza
Kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě . Teologickým kritériem pro hodnocení současného stavu české...více