Milane Uhde, přejeme dobré dny!

Milane Uhde, přejeme dobré dny!

Petr Fiala
Bohumil Nekolný
Pavel Švanda
Petr Oslzlý
Miloš Štědroň

Redakce časopisu Kontexty požádala při příležitosti 80. narozenin Milana Uhdeho několik jeho spolupracovníků a přátel, zda by nepřispěli k rozpomínání, v němž by byl Milan Uhde hlavní postavou. V tomto bloku tudíž představujeme pestrý soubor textů, který ukazuje život a dílo jubilanta z různých úhlů pohledu. A že je co ukazovat! Milan Uhde je osobností, která si prošla kariérou spisovatelskou, dramatickou, redaktorskou a v neposlední řadě politickou – a to v politice disidentské i oficiální. Pro Kontexty a CDK je tento blok především prostředkem k vyjádření mnoha díků: Milan Uhde patří ke kmenovým autorům našeho časopisu i vydavatelství. Jsme mu vděčni za důvěru i za ochotu podílet se na našich aktivitách. Dluhy tohoto typu nelze splatit. Lze ale určitě přát vše dobré do dalších tvůrčích let! Lze přát dobré budoucí dny! (…)