Na co se ptáme?

Na co se ptáme?

Pavel Švanda

Střídající se myšlenková paradigmata a estetické módy nás informují o proměnách kolektivního životního pocitu, k nimž průběžně dochází. Změny naléhají přirozenou cestou generační obměny i prostřednictvím nových technologií. Některé vlivy se projeví v mediálně přeformovaném veřejném mínění hned, jiné až po nejasné lhůtě. Proměny „Zeitgeistu“ mohou pramenit ve výkyvech politické či ekonomické situace v naší zemi, v Evropě, ale též v zeměpisně i mentálně vzdálených zemích, v USA, v Rusku, snad i v Číně. Žijeme-li tváří v tvář složitosti globalizovaného světa, je zřejmé, že tvůrci zákonů, politici, právníci, lobbisté současnosti by neměli brát děti a dosud nenarozené za rukojmí svých akutních záměrů, limitovaných pouze potřebami dne. Měli bychom se zabývat i svými představami o budoucnosti. (…)