Narodil se člověk

Narodil se člověk

Valerij Zemskich

  Valerij Zemskich (1947), narodil se a žije v Petrohradu, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, pracuje jako programátor topných zařízení. Jeden z nejvýznamnějších představitelů volného verše v Rusku, napsal sbírky ­Mlčenlivý zpěv sépií, Chybný úhel, Co bude po knihách, Zlehka, malinko, jak kdy. Člen volného literárního sdružení Vavilon, které se zabývá experimentálními formami. Tvorba většiny jeho členů (k nejvýznamnějším patří Dmitrij Kuzmin, Jurij Milorava, Dina Gatinová) se vyznačuje spojením civilních témat s intelektuálním odstupem, sklonem k lapidárnosti až minimalistické a silnou skepsí vůči současné ruské realitě. (...)