Naše demokracie se bez kulturní politiky neobejde

Naše demokracie se bez kulturní politiky neobejde

Tomáš Drobný

Kontextech č. 4/2015 zareagovali Ladislav Jakl, Václav Klaus a Jiří Weigl Polemikou o kulturní politice na dvě statě zveřejněné v č. 2/2015. Kritizované články vznikly jako odezva na snahu redakce časopisu Kontexty iniciovat diskusi na téma, které považuje za dlouhodobě neprávem marginalizované. Obsah a podoba polemiky ze strany představitelů Institutu Václava Klause však přinejmenším u mne, jakožto autora jednoho z uvedených článků, vyvolávají značné rozpaky. Očekával jsem, že česká kulturní politika je natolik atraktivním a potřebným tématem současné diskuse, že jej čtenáři časopisu Kontexty přijmou jako výzvu k dialogu, nikoli k tak ostrému odsudku. Přestože výše uvedení pánové píší, že s mnohým souhlasí, převážnou část jejich textu zaujímají nesouhlasné rozbory jednotlivostí, zpravidla částí vět. Připadá mi marné reagovat na celou řadu kritických sentencí k citacím, jež vytržené z kontextu, jak jednotlivých myšlenek, tak smyslu celého článku, posloužily k nalezení významů jiných, zcela nesouvislých, které jsou vyvraceny. Nepochybně jde vždy k tíži autora, pokud jeho sdělení není natolik jednoznačné, aby nemohlo být interpretováno mimo smysl tématu, o kterém pojednává. Nepovažuji však za účelné, abych parafrázoval celý vlastní text za účelem pokusu nového a lepšího vyjádření jeho obsahu anebo abych prakticky každou jednotlivou polemiku vysvětloval „metodou uvádění na pravou míru“. (…)