Nejistému chodci nejistý čtenář

Nejistému chodci nejistý čtenář

Pavlu Rejchrtovi k osmdesátinám
Karel Komárek

Dne 20. dubna se dožívá osmdesáti let Pavel Rejchrt, spisovatel, výtvarník a kazatel. Rodák z Litomyšle, v šedesátých letech student evangelického bohosloví, za normalizace krátkodobě v církevní službě a následně restaurátor a výtvarník ve svobodném povolání. Po revoluci začal oficiálně publikovat, dodnes příležitostně káže v českobratrských sborech. Literární tvorbě se věnuje od studií, nejprve ji ukládal v samizdatu, od roku 1995 vydal přes dvě desítky knih, nejčastěji v evangelických nakladatelstvích EMAN Benešov a Stefanos Jindřichův Hradec: sbírky básní a dramatických textů (mj. Labyrint země Sinear, 1999; Světlo v čas večera, 2003), prózy (Samochodci víry, 2004; Mistr ryzího snu, 2008; Vyznání nejistého chodce, 2013), soubory kázání a teologických reflexí (Ukaž nám cestu, 2013; Vavřín víry, 2018). Své knihy doprovází vlastními ilustracemi. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.