„Nenadále rozsvícené světlo dosud neřečeného“

„Nenadále rozsvícené světlo dosud neřečeného“

Estetická vyznání v esejích Milana Kundery
Pavel Švanda

Milan Kundera si zvolil esejistický odstup jako sobě vlastní způsob pohledu a esejistický způsob vyjadřování bohatě využil ve svých románech. Kromě toho publikoval i osobité eseje, jimiž si vykolíkoval své působiště. Zároveň jimi vytkl hranice, jež nehodlal překročit. S Kunderovou esejistikou nás seznámil časopis Host a nakladatelství Atlantis. Nahlížíme jimi do auto­rova osobního mínění, ale nazíráme též na myšlenkovou konstrukci, používanou česko-francouzským spisovatelem ve složitém světě druhé poloviny minulého století. (…)