Nesvaté národy

Nesvaté národy

Jiří Hanuš
Vít Hloušek

Kdo si ještě do října 2017 myslel, že nacionalismus je pouze reziduální záležitostí postkomunistických zemí, jako je Polsko nebo Maďarsko, musel být nutně překvapen událostmi na Pyrenejském poloostrově. Zde se střetly hned dva „nacionalismy“, oba starobylé, dobře politicky i ideově zdůvodněné, opatřené nutnými symboly. Katalánsko se může vykázat středověkou kulturní tradicí i moderní kulturou, živým jazykem (katalánštinou), významnými umělci (Salvador Dalí, Joan Miró). Samotné město Barcelona je historickým skvostem a živým velkoměstem. Naproti tomu španělský nacionalismus je velmi starého data a je především historicky zakořeněn ve středověké tradici španělského střetu křesťanů s Maury, což je označení pro severoafrické muslimy. Zkrátka a dobře, znovu došlo k potvrzení staré teze, že nacionalismus je nejen dosud přežívající ideologií, ale základní hybnou silou moderní i postmoderní doby. Nacionalismus je stále živý! (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.