František Mikš

Zakladatel a předseda správní rady CDK, šéfredaktor časopisu Kontexty

Do roku 1989 pracoval jako topič a správce kulturního domu a věnoval se zejména přípravě samizdatových časopisů a knih. Od roku 1990 se profesionálně zabývá nakladatelskou činností v oblasti odborné a nekomerční literatury a věnuje se problematice kultury a neziskových organizací. Působí rovněž jako šéfredaktor nakladatelství Barrister & Principal, kde mimo jiné řídí edici Dějiny a teorie umění. Autor desítek statí o politice, kultuře a umění 20. století, autor a spoluautor řady knih. Věnuje se rovněž problematice kultury a neziskových organizací, působí v Radě pro vědu, výzkum a ediční činnosti Institutu umění a ve Správní radě Masarykovy univerzity. Od roku 2013 ředitel společnosti B&P Research zabývající se odbornou analýzou evropské legislativy a poradenstvím.

E-mail