Jan Vybíral

Redaktor a metodik projektů v oblasti vzdělávání

Absolvoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. S Nakladatelstvím CDK spolupracuje od roku 1999 jako odpovědný redaktor knižních publikací a metodik projektů v oblasti vzdělávání. Vyučuje filosofii a etiku na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní v Brně. Dlouhodobě se také zabývá náboženskou pedagogikou a vzděláváním dospělých.