Jan Vybíral

Koordinátor projektů a výkonný redaktor časopisu Církevní dějiny

Absolvoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V CDK pracuje od roku 1999 jako odpovědný redaktor knižních publikací, koordinátor projektů v oblasti historie a křesťanství a jako výkonný redaktor časopisu Církevní dějiny. Od roku 2000 vyučuje filosofii a etiku na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní v Brně. Dlouhodobě se také zabývá náboženskou pedagogikou a vzděláváním dospělých.