Vědecká redakční rada

Zakladatel CDK, člen správní rady CDK a člen vědecké redakční rady CDK
Člen vědecké redakční rady CDK
Člen vědecké redakční rady CDK
Člen vědecké redakční rady CDK
Člen vědecké redakční rady CDK
Členka vědecké redakční rady CDK
Členka vědecké redakční rady CDK