O „svatém snažení“ těch, kdo píší o umění

O „svatém snažení“ těch, kdo píší o umění

In margine Portrétu Dalibora Chatrného
Pavel Ondračka

V minulých Kontextech (3/2015) byl připomenut Dalibor Chatrný (1925–2012), významný brněnský konceptualista, nezapomenutelná osobnost pro ty, kdo jej znali celý život, i ty, kdo se s ním setkávali jen příležitostně. Po sérii článků však zůstává jejich nejasný jmenovatel, obsedantně se opakující otázka po autorově významu, který zůstává stále nedoceněn. Problém je v nechuti připojit k výtvarně i lidsky skvělému autorovi jiné hodnocení než absolutní – a podiv, že si někdo může dovolit vnímat autora s úctou a porozuměním, nicméně i s jeho limity. Spolu s tím se nabízí i řada dalších obecnějších otázek, jak vlastně nahlížet a hodnotit naše významné umělce, minulé i současné, v širším kontextu, národním, evropském či celosvětovém. (…)