O vysokém uměleckém školství na AVU a VŠUP v Praze

O vysokém uměleckém školství na AVU a VŠUP v Praze

Jan Paul

Význam a smysl školy je vždy naplňován ve vztahu pedagog a student. Pedagog předává své znalosti, student chce nabýt určité vědomosti. Bez tohoto vymezení a pochopení nelze mluvit o škole. Také na vysokou uměleckou školu přichází posluchač s cílem získat poznatky v daném oboru a pedagog mu je má díky své odborné způsobilosti a zkušenosti v nějakém interaktivním vztahu zprostředkovat. Otázka je, jak kvalitně, a jestli vůbec. Moje zkušenost s výukou na Akademii výtvarných umění a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, tedy na dvou údajně nejprestižnějších vysokých uměleckých školách u nás, je v oborech tzv. volného umění velmi skličující, a to především ve výsledcích studentů v oborech malba, socha, intermediální tvorba a tzv. nová média. Chyba ovšem není jen na straně studenta, výsledky výuky nutně svědčí i o kvalitě konkrétního pedagoga. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.