Oblomov: čistá duše 19. století

Oblomov: čistá duše 19. století

Jiří Hanuš

V evropské literatuře 19. století se vyskytuje mnoho pozoruhodných charakterů či lidských typů, které se staly literárním, etickým a vlastně i antropologickým pokladem evropského civilizačního kánonu. V něm se vyskytují typy buřičů a rozervanců, bořitelů hranic a společenských tabu, ale na straně druhé postavy vynikající ve ctnostech, ba svatosti. K paradoxii a specifičnosti literárního zobrazení patří, že jednotlivci nejsou zobrazeni černobíle, zjednodušujícími tahy spisovatelova štětce. Právě naopak - jsou to lidé z masa a krve, ve všeobecnosti jistých typických rysů lidé své doby, spoluurčující a vytvářející svou přítomnost, lidé, v nichž se sváří tragika i komika lidského bytí. Jsou to stvořené bytosti, jejichž prostřednictvím poznáváme sami sebe. Představme si některé z nich - v tomto čísle šlechtice Ilju Iljiče Oblomova...