Okno do reality, nebo kafemlýnek?

Okno do reality, nebo kafemlýnek?

Rozhovor s historičkou Radmilou Švaříčkovou Slabákovou
Jiří Hanuš

Z publikací, které vyšly v posledním desetiletí s tématem historie šlechty, zaujala odborníky i širší čtenářskou obec především knížka Radmily Švaříčkové Slabákové s názvem Mýtus šlechty u nás a v nás. Paměť a šlechta dvacátého století (NLN, Praha 2012), a to svým netradičním přístupem. Jak prozrazuje podtitul, autorka se zabývá především fenoménem paměti a vzpomínání. Zajímá ji, jak šlechta konstruuje svá vyprávění a jak je možné tyto vzpomínky uchopit „sociálně“ a historicky interpretovat. Jako vhodné se jí přitom jeví použití pojmu mýtus, který chápe někdy jako stereotyp či zakořeněnou představu, jindy jako akt imaginace v procesu vzpomínání.

Radmila Švaříčková Slabáková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát získala na Univerzitě P. Mendés France v Grenoblu, jako docentka nyní působí na své alma mater. Zabývá se moderními dějinami, specializuje se na dějiny šlechty, problémy identit a teoretické historiografické koncepty. (…)