Opatrný kritik modernismu

Opatrný kritik modernismu

Příspěvek ke stému výročí narození E. H. Gombricha
František Mikš

  Jaký je vztah umění a emocí? A jak se v průběhu dějin měnil? Jsme skutečně dědicové romantického vidění světa? V čem spočívá přitažlivost nejrůznějších teorií expresivismu? Může malíř v díle vyjádřit svoji osobnost? Proč ztrácí moderní umělec kontakt se svým publikem? To je pouze stručný výčet otázek, na které se pokouší odpovědět následující studie, jež vznikla při příležitosti stého výročí narození Ernsta Hanse Gombricha (1909-2001), jednoho z nejinspirativnějších historiků umění dvacátého století. (...)