Opomenuté téma konzervatismu: naše tradiční země

Opomenuté téma konzervatismu: naše tradiční země

Petr Konečný

Minulá čísla Kontextů přinesla důležitou debatu o problematickém fungování českého státu a souvislostech jeho vnitřního uspořádání v textech Stanislava Balíka (Dýchavičné fungování mechanismu veřejné moci, 2/2020) a Jiřího Nantla (Obce a kraje na křižovatce, 3/2020). Navazuji na tuto debatu zdůrazněním tématu, které zůstává nesmyslně opomenuto politicky činnými konzervativci. Jde o naše tradiční země.

Konzervatismus jako moderní ideová orientace se ze své podstaty vymyká pokusům o jednoznačnou definici. Obecný pocit, že společenská změna, „pokrok“ není sám o sobě zcela pozitivní hodnotou, vede k různorodému vyjádření v politické praxi. Zmíněný pocit přitom odpovídá negativní motivaci – proti čemu se vymezujeme. Jaká je ovšem motivace pozitivní – pro co jsme? Nemá-li být konzervatismus pojmem docela nahodilým a naše snažení jen křečovitou vzpourou proti světu, je třeba se shodnout na základním atributu, nejmenším společném jmenovateli, kolem kterého můžeme usednout ke společné práci. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.