Orbán jako zástupný problém Evropské unie

Orbán jako zástupný problém Evropské unie

Maciej Szymanowski

„Evropský parlament opět debatuje o Maďarsku. Přijel jsem za vámi sem, do Bruselu, a účastním se této debaty. […] Je-li Maďarsko na pořadu dne, rád bych vám svou přítomností pomohl, až budete vydávat promyšlené rozhodnutí. Vzpomínám si, že předchozí rezoluce Parlamentu ohledně Maďarska neobstály ve zkoušce času. Mám na mysli například spektakulární a bolestný nezdar Tavaresovy zprávy. Asi dobře víte, že my, Maďaři, se nikdy nevzdáváme. Také dnes se pokusím užít síly zdravého rozumu. Vím, že síla, velikost, váha Maďarska je mnohem menší, než má György Soros, americký spekulant, který naši zemi napadá a který se zde – navzdory tomu, že jeho spekulace zmařily životy milionů Evropanů, že byl v Maďarsku kvůli spekulacím odsouzen, že se staví také proti euru – těší takové úctě, že jej přijímají nejvyšší unijní představitelé. Není to ovšem důvod, abyste nás odsuzovali na základě nepravdivých tvrzení. Spravedlnost nezávisí na velikosti země. Vážená sněmovno! Jsem zde, abych v debatě obhájil svou vlast.“ 

Takto koncem dubna zahájil svůj projev v Evropském parlamentu maďarský premiér Viktor Orbán. O Maďarsku se jednalo už počtrnácté – během minulých sedmi let byla jeho vláda postupně obviňována z narušování ústavních demokratických principů, z omezování nezávislosti soudců, sdělovacích prostředků, ba i parlamentu, a také z porušování lidských práv těch, kdo z Asie, Afriky a Blízkého východu masově migrují do Evropy (to když plot na jihu Maďarska znemožnil beztrestné překračování zelené hranice). (…)