Palle Svensson

Práce je určena všem, kdo chtějí získat základní a uspořádaný přehled o vývoji politického myšlení a zvláště teorií demokracie od antiky až po současnost. Autor mohl zohlednit situaci v České republice, neboť text vznikl na základě přednášek proslovených v letech 1993–95 na Masarykově univerzitě v...více