On pan profesor Rozehnal tomu prostě vzdoroval

On pan profesor Rozehnal tomu prostě vzdoroval

Rozhovor s architektem Jaromírem Sirotkem
Petr Pelčák

Vzhledem k tomu, jak vehementně jsme se ještě nedávno vzpírali vůči „habsburskému" klišé, že Češi jsou národem služek a podkoních - až tak, že jsme se před čtyřmi generacemi rozhodli založit si vlastní národní stát -, je s podivem, jak malý zájem a pozornost dnes věnujeme vlastní kultuře a dějinám a jak špatně o ně pečujeme. Na poli architektury o tom výmluvně svědčí skutečnost, že během poslední dekády odešla nejvýznamnější brněnská poválečná generace - ta která vystudovala těsně po druhé světové válce a vytvořila svá vrcholná díla v šedesátých letech - aniž by smrt natolik významných architektů, jakými byli např. Zdeněk Chlup, Vladimír Palla, Zdeněk Řihák, Jaromír Sirotek, Milan Steinhauser či František Zounek přinesla sebemenší ohlas v tisku, rozhlase či televizi. Něco podobného by v sousedním Rakousku nebo Německu bylo sotva představitelné. (...)