Patriarcha Kirill, partner pro papeže?

Patriarcha Kirill, partner pro papeže?

Françoise Thomová

Osobnost s fasetami

Především je zapotřebí si uvědomit, s kým máme tu čest v osobě patriarchy Kirilla, jehož kariéra začala stoupat ještě v sovětské epoše. Je známo, že od dvacátých let minulého století byla Ruská pravoslavná církev systematicky infiltrovaná orgány Státní bezpečnosti. Oleg Kalužin, přeběhlík z KGB, říká, že „ovládnutí církve uvnitř Sovětského svazu“ a pronikání do pravoslavné církve v zahraničí bylo „jednou z nej­hnus­nějších a nejméně známých kapitol naší organizace“. Ale vraťme se k patriarchovi.

Sovětský aparátčík

Kirill byl chráněncem metropolity Nikodéma (krycí jméno u KGB „Svatoslav“), jehož v dubnu 1960 vybral šéf KGB Šeljepin pro řízení Oddělení vnějších vztahů Ruské pravoslavné církve, což byl centrální orgán KGB uvnitř samotné církve, jehož cílem bylo infiltrovat ekumenické hnutí, jakož i Světovou radu míru. Dobře se prezentující mladý Kirill hovořící několika jazyky byl v roce 1971 vyslán do Ženevy, kde zastupoval SSSR ve Světové radě církví.2 Brzy se začal velice aktivně projevovat na mezinárodní scéně, kde uplatnil veškerou svou výmluvnost při obhajobě sovětského ateistického režimu. Například v roce 1975 na ekumenickém shromáždění v Nairobi tvrdil, že křesťané v SSSR nejsou pronásledováni. Všechno se snadno vysvětlilo. Parlamentní vyšetřovací komise vedená otcem Glebem Jakuninem, bývalým disidentem, v roce 1992 odhalila, že všichni hierarchové Ruské pravoslavné církve byli spojeni s KGB. Kirillovo krycí jméno u KGB bylo „Michajlov“. Mírně znejistělý těmito odhaleními se Kirill hájil tvrzením, že setkání příslušníků kléru s KGB byla „morálně neutrální“. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.