Pavel Pšeja

Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích
Kniha kolektivu autorů z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je v českém prostředí unikátní publikací, která nabízí souborný vhled do hlavních oblastí oboru mezinárodní vztahy. V celkem devíti kapitolách čtenářům předkládá komplexní...více
100 %
Станислав Балик, Павел Пшея - издатели Публикация «Переход к демократии – чешский опыт» содержит четырнадцать специальных статей, посвященных проблематике демократической транзиции. Дидактическим способом комплексно отражается весь процесс, его успехи и неудачи, подчеркиваются шансы и риски...více
Politické strany a jejich vývoj 1989–1998
Publikace přináší komplexní pohled na stranický systém České republiky v prvních takřka deseti letech jeho existence, který zkoumá na systémové i jednotkové rovině. Kromě analytického rozboru hlavních fází vývoje politických stran a jejich systému v průběhu ustavování nabízí i detailní studie osudů...více