Peter Brown

Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství
Znalec starověku a patristiky Peter Brown hovoří o vztahu římského světa k novému náboženství – křesťanství. Před čtenářem defilují církevní učitelé i další vynikající postavy staré církve (Tertullianus, Klémens, Órigenés, Ambrož i Augustin), ale současně osobnosti a hnutí, vůči nimž se křesťanská...více
34 %
První překlad historické práce učence, který působí na Princeton University ve Spojených státech a patří k nejznámějším znalcům svatého Augustina a dějin antického křesťanství. V knize se představí českým čtenářům jako znalec změn, jimiž prošla antická společnost po přijetí křesťanství, především...více