Peter Švík

Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952
Monografia mapuje počiatky európskych integračných procesov v širšom kontexte medzinárodných vzťahov medzi rokmi 1944 a 1952. Publikácia sa zameriava na genézu a vznik Bruselského paktu, Rady Európy a Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pričom problematiku metodologicky uchopuje z pohľadu...více