Petr Fiala

71 %
Sborník k desátému výročí založení revue Proglas
Na sklonku roku 1989 byla v Brně založena revue pro kulturu a politiku Proglas, jejíž první číslo vyšlo počátkem roku 1990. K desátému výročí jejího vzniku připravili editoři reprezentativní sborník příspěvků k otázkám české pravicové politiky, v němž jsou zastoupeni přední autoři, kteří se na...více
O politice, filosofii a právu
Vladimír Čermák (1929), soudce Ústavního soudu ČR a profesor politologie na Masarykově univerzitě v Brně, patří mezi naše nejvýraznější politické myslitele. Je autorem rozsáhlého pětisvazkového díla Otázka demokracie, které je bezesporu nejsystematičtějším a nejambicióznějším pokusem vyložit teorii...více
Kniha nabízí detailní analýzu dosavadních výsledků politologie v hlavních oblastech výzkumu politických stran. Autoři se věnují nejen tradičním problémům, jako je adekvátní definice, popis funkcí a typů politických stran a typologie stranicko-politických systémů, ale také novějším přístupům k...více
Felix M. Davídek a společenství Koinótés
E-kniha ke stažení zde: https://www.kosmas.cz/knihy/514763/skryta-cirkev/ Nové, přepracované a doplněné vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a teologovi. Toto vydání obsahuje nové informace o hierarchické struktuře a Davídkovy umělecké i teologické texty, které nebyly dosud...více
Kniha vznikla na základě komentářů k otázkám české politiky, které autoři publikovali na stranách revue Proglas od června 1997 do ledna 1998, tedy v období, kdy se schylovalo a posléze došlo k vládní krizi, jež vedla k rozpadu Klausovy pravicové koaliční vlády. Autoři upozorňují na širší...více
Několik studií věnovaných různým variantám křesťanského postoje k politice ve 20. století. V interdisciplinárním charakteru textů se setkává přístup politologický s výzkumnými postupy historickými, filozofickými a teologickými. Jednotlivé studie nabízejí detailní pohledy na důležité aspekty...více
Kniha přináší nejen řadu informací o vývoji, organizaci a struktuře současné německé politologie, ale také analýzu rozhodujících dějinných, ideových, společensko-vědních a politických vlivů, jež na utváření politologie v Německu působily. Na příkladu německé politologie jsou také představeny...více
První soustavný pokus o popis a interpretaci současného postavení katolické církve v politickém systému. Autor rozebírá nejdůležitější prvky stávajícího sociálního učení církve, vztah církve k politickým systémům současnosti a problematiku křesťanských politických stran.více
Felix M. Davídek a skrytá církev
První vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a geniálním organizátorovi, který vytvořil tajnou církevní strukturu v době komunistické totality a proslul některými kontroverzními postupy (svěcení ženatých mužů, žen apod.).více
96 %
Jak se vyvíjely české politiky po roce 1989? Jací jsou jejich hlavní aktéři, jaký vliv na ně má evropeizace? Právě takové otázky si klade unikátní kniha, která v osmnácti kapitolách popisuje evoluci důležitých politik i jejich stav na konci dvacetiletí, které uplynulo od listopadových změn roku...více

Stránky