Petr Fiala

Kniha nabízí detailní analýzu dosavadních výsledků politologie v hlavních oblastech výzkumu politických stran. Autoři se věnují nejen tradičním problémům, jako je adekvátní definice, popis funkcí a typů politických stran a typologie stranicko-politických systémů, ale také novějším přístupům k...více
Felix M. Davídek a společenství Koinótés
Nové, přepracované a doplněné vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a teologovi. Toto vydání obsahuje nové informace o hierarchické struktuře a Davídkovy umělecké i teologické texty, které nebyly dosud zveřejněny.více
Kniha vznikla na základě komentářů k otázkám české politiky, které autoři publikovali na stranách revue Proglas od června 1997 do ledna 1998, tedy v období, kdy se schylovalo a posléze došlo k vládní krizi, jež vedla k rozpadu Klausovy pravicové koaliční vlády. Autoři upozorňují na širší...více
55 %
Několik studií věnovaných různým variantám křesťanského postoje k politice ve 20. století. V interdisciplinárním charakteru textů se setkává přístup politologický s výzkumnými postupy historickými, filozofickými a teologickými. Jednotlivé studie nabízejí detailní pohledy na důležité aspekty...více
Kniha přináší nejen řadu informací o vývoji, organizaci a struktuře současné německé politologie, ale také analýzu rozhodujících dějinných, ideových, společensko-vědních a politických vlivů, jež na utváření politologie v Německu působily. Na příkladu německé politologie jsou také představeny...více
První soustavný pokus o popis a interpretaci současného postavení katolické církve v politickém systému. Autor rozebírá nejdůležitější prvky stávajícího sociálního učení církve, vztah církve k politickým systémům současnosti a problematiku křesťanských politických stran.více
Felix M. Davídek a skrytá církev
První vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a geniálním organizátorovi, který vytvořil tajnou církevní strukturu v době komunistické totality a proslul některými kontroverzními postupy (svěcení ženatých mužů, žen apod.).více
Kniha přináší komplexní pohled na Evropskou unii, který je svou šíří a vyvážeností ojedinělý nejenom v českém prostředí. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých...více

Stránky