Maxmilián Strmiska

Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru
Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování a stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních, tj. v soustavách s více než jednou úrovní vládnutí a reprezentace, představuje v soudobé politologii výzvu mimořádného významu. Tato kniha...více
Pokud lze v rámci evropského politologického výzkumu v současnosti rozeznat nějaké vskutku „velké“, klíčové téma, pak je jím problematika utváření a fungování víceúrovňového politického systému, resp. systémů. S tím, jak se v evropském prostoru zvyšoval politický význam Evropské unie a pokračovalo...více
Soudobé nacionalismy v politologické perspektivě
V obecné části podává kniha přehled teorií nacionalismu a moderního národa z období posledních dvaceti let. Dále se věnuje politickým aspektům konfliktů centrum versus periférie v soudobé západní a jižní Evropě, genezi subnacionalistických a etnicko-regionálních hnutí a rovněž některým...více
Kniha nabízí detailní analýzu dosavadních výsledků politologie v hlavních oblastech výzkumu politických stran. Autoři se věnují nejen tradičním problémům, jako je adekvátní definice, popis funkcí a typů politických stran a typologie stranicko-politických systémů, ale také novějším přístupům k...více
Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko
Kniha nabízí souhrnný pohled na problematiku politické role a postavení regionálních a etnicko-regionálních stran v Baskicku, Katalánsku, Andalusii, Galicii, na Kanárských ostrovech a na Sardinii, v Jižních Tyrolích, Tridentsku a severní Itálii, ve Skotsku, Walesu a britském Ulsteru.více
91 %
Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru
Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování a stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních, tj. v soustavách s více než jednou úrovní vládnutí a reprezentace, představuje v soudobé politologii výzvu mimořádného významu. Tato kniha...více