Pierre Chaunu

Svět Jana Kalvína
Při četbě této knihy světoznámého historika lze zažít nejedno dobrodružství, jak napovídá i její název: lze zauvažovat nad „klasickou“ periodizací reformačních událostí, nad překladem a výkladem Písma, nad významem Jana Viklefa, Jana Husa, nad významem hesel symbolizujících reformaci („pouhou vírou...více