„Piju, tedy jsem“ aneb Chvála ovínění

„Piju, tedy jsem“ aneb Chvála ovínění

Nad knihou Rogera Scrutona I Drink Therefore I Am: A Philosopher’s Guide to Wine
František Mikš

Britský filozof Roger Scruton je v českém prostředí dobře znám, zvláště u nás v Brně. Mezi lety 1984 a 1989 zde se svými kolegy organizoval tajné bytové přednášky a semináře, které vešly ve známost jako Podzemní univerzita. Po revoluci se podílel na založení brněnské Vzdělávací nadace Jana Husa, do Brna často jezdil a také zde přednášel. Za jeho přínos české vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity.

Rogera znám mnoho let, byl členem redakční rady našeho časopisu, vydali jsme řadu jeho knih. Vážím si ho jako člověka a jeho rozsáhlé dílo – rozkročené od filozofie přes politiku až ke kultuře a estetice – mě v mnohém inspirovalo. Obdivuji jeho odvahu vyhrocovat některé myšlenky a postoje radikálněji, než je běžné, aby si jich v dnešním přemedializovaném světě vůbec někdo všiml. Ano, Roger často „přehání“ a provokuje, ale myšlenkově je přitom vždy brilantní, inspirativní. To platí i pro jeho knihu Piju, tedy jsem – filozofův průvodce vínem, jejíž český překlad připravuje nakladatelství Barrister & Principal. (…)