Pokoušení nesvobody

Pokoušení nesvobody

Diskuse nad knihami Ralfa Dahrendorfa
Redakce

Sociologa a politologa Ralfa Dahrendorfa (nar. 1929) zná česká (česko-slovenská) veřejnost již poměrně dobře. Brzy po revoluci mu vyšly inspirativní a aktuální Úvahy o revoluci v Evropě (1991) a slovensky publikace Moderný sociálny konflikt (1991). Později, zejména díky zájmu Miloše Havelky a dalších českých sociologů a historiků, vyšly další publikace, které prozradily velikou šíři i hloubku Dahrendorfových zájmů: jeho obhajoba moderního liberalismu pod názvem Hledání nového řádu (2007) a nejnověji analýza soudobých dějin Od pádu Zdi k válce v Iráku (2008) i provokativní Pokoušení nesvobody (2008). Nad dvěma posledně zmíněnými tituly proběhla na půdě Filozofické fakulty MU v prosinci minulého roku akademická diskuse, jíž se zúčastnili Miloš Havelka, Petr Horák a Stanislav Balík. Tato debata, z níž přinášíme úryvky, ukázala Ralfa Dahrendorfa v jeho „starších" i „novějších" podobách především jako myslitele, pro něhož je patrně nejdůležitější téma svobody, a to jak intelektuální, tak společenské. (...)